Auteur Berichten

31/07/2017 om 10:14

NL: wol heeft de volgende eigenschappen: keukherstellend en warmte-isolerend vermogen; onder invloed van warmte en vocht kan wol worden vervormd en deze vorm behouden (plooien), om die reden moet het wassen van wol voorzichtig geschieden; proeven hebben uitgewezen dat loog, chloor, motten enschimmels de wol sterk aantasten.
D: Wolle probe F: essai de la laine